ਮੰਕੀਪਾਕਸ ਦੇ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਮੰਕੀਪਾਕਸ ਦੇ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਮੰਕੀਪਾਕਸ ਦੇ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਓਟਾਵਾ - ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (PHAC) ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀਪਾਕਸ ਦੇ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। PHAC ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਕੀਪਾਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਕੀਪਾਕਸ ਇੱਕ ਸਿਲਵੇਟਿਕ ਜ਼ੂਨੋਸਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।